wysoki kontrast
powiększ treść
pomniejsz treść

Aktualności

« powrót

Sesja Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska


ZAWIADOMIENIE
Uprzejmie zawiadamiam, że dnia 18 sierpnia 2017 roku o godz. 13.00 w sali nr 117 Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej przy ul. Grunwaldzkiej 24, odbędzie się XXXVI Sesja Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska.

Porządek obrad:
1. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami Rady Gminy.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/270/16 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/269/16 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Wieś Lęborska na lata 2017-2026.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LV/445/14 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców na terenie gminy Nowa Wieś Lęborska.
5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad dofinansowania usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Nowa Wieś Lęborska przy udziale środków uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na lokal użytkowy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na pomieszczenia gospodarcze (piwnice) na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy   dzierżawy na część nieruchomości gruntowej  na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy   dzierżawy na część nieruchomości zabudowanej na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 315 o powierzchni 0,4300 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Rekowo Lęborskie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego nr 2 mieszczącego się w budynku mieszkalnym nr 53 przy ul. Grunwaldzkiej w miejscowości Nowa Wieś Lęborska, obręb ewidencyjny Nowa Wieś Lęborska na rzecz najemcy.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIV/327/17 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 7 czerwca 2017 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej Sołectwa Janowice.
15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Nowej Wsi Lęborskiej.
16. Interpelacje i zapytania radnych.
17. Wolne wnioski i informacje.
18. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Zdzisław Korda

Galeria:

Dane teleadresowe
Urząd Gminy
ul. Grunwaldzka 24
84-351 Nowa Wieś Lęborska
ugnwl@nwl.pl
Tel.: 59 861-24-28,
59 863-30-64
Fax : 59 861-21-64
Godziny urzędowania
poniedziałek 7:30 - 16:00
wtorek - czwartek 7:30 - 15.30
piątek 7:30 - 15:00
Rachunek bankowy
Konto bankowe podstawowe:
27 9324 0008 0002 7209 2000 0010

Konto bankowe depozytowe:
35 9324 0008 0002 7209 2000 0060

Kod SWIFT banku prowadzącego konto: GBWCPLPP

Konto bankowe dot. gospodarowania odpadami komunalnymi:
04 9324 0008 0002 7209 2000 0230
NIP / REGON
Urząd Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej:
NIP: 841-10-05-724
REGON: 000542617

Gmina Nowa Wieś Lęborska:
NIP: 841-16-09-623
REGON: 770979766

Dzisiaj

czwartek, 14 grudnia 2017
godzina 21:59

imieniny:
Alfreda, Izydora, Zoriny

zobacz pogodę

Telefony alarmowe

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] ZAMKNIJ