transmisja obrad rady gminy

wysoki kontrast
powiększ treść
pomniejsz treść

Aktualności

« powrót

Informacja dotycząca realizacji inwestycji: Przebudowa drogi gminnej wzdłuż ul. Bałtyckiej prowadzącej do zabudowy jednorodzinnej w Nowej Wsi Lęborskiej


W związku z licznymi nieporozumieniami i niedomówieniami w kwestii realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej wzdłuż ul. Bałtyckiej prowadzącej do zabudowy jednorodzinnej w Nowej Wsi Lęborskiej”, Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska informuję, iż wskazane zadanie będzie realizowane.
Obecnie trwa proces weryfikacji wniosku o dofinansowanie tego przedsięwzięcia w ramach rządowego programu Funduszu Dróg Samorządowych. Przedmiotowy wniosek został złożony 12.10.2018 r. (nabór wniosków trwał od 1 do 17.10.2018 r.) w pierwszym naborze jesiennym – wówczas nabór był prowadzony w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Jednak w wyniku zmiany Programu – na mocy ustawy z dnia 23.10.2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2161) tylko niewielka część Beneficjentów dostała dofinansowanie w ramach jesiennego naboru. Wejście z dniem 04.12.2018 r. w życie w/w ustawy spowodowało, że większość środków na realizacje inwestycji drogowych przesunięto na nowy Program - Fundusz Dróg Samorządowych, w ramach którego można realizować te same zadania, co w poprzednim Programie (pismo Wojewody Pomorskiego z dnia 27.02.2019 r. nr WI-VII.805.1.2019.MO – w załączeniu).

Gmina Nowa Wieś Lęborska w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 została zakwalifikowana do dofinansowania pod pozycją 33 (lista rankingowa w załączeniu). Decyzją Ministra Infrastruktury i Wojewody Pomorskiego w ramach jesiennego naboru przekazano do realizacji pierwsze 20 pozycji w zakresie dróg gminnych.

W marcu bieżącego roku ogłoszono dodatkowy nabór wiosenny na dofinansowanie inwestycji w ramach nowego Programu Fundusz Dróg Samorządowych, który był prowadzony w dniach od 14.03 do 15.04.2019 r. Dnia 08.04.2019 r. Gmina Nowa Wieś Lęborska złożyła wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej wzdłuż ul. Bałtyckiej prowadzącej do zabudowy jednorodzinnej w Nowej Wsi Lęborskiej”. Zgodnie z ogłoszeniem o naborze ocena wniosków miała być dokonana w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie, albo jego uzupełnienia lub poprawienia. Z informacji telefonicznej od pracownika Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku wynika, że ocena wniosków będzie trwać do 4 miesięcy, następnie wstępna lista rankingowa zostanie przekazana do ministra właściwego do spraw transportu, który dokonuje analizy prawidłowości sporządzonych przez wojewodów list. Po sprawdzeniu list, minister właściwy do spraw transportu przedstawia Prezesowi Rady Ministrów do zatwierdzenia listy, z uwzględnieniem ewentualnych poprawek. Prezes Rady Ministrów może:
1) dokonać zmian na listach lub
2) wskazać do dofinansowania dodatkowe zadania powiatowe lub zadania gminne.

Następnie Prezes Rady Ministrów zatwierdzi ostateczną listę zadań powiatowych oraz zadań gminnych przeznaczonych do dofinansowania w danym województwie w podziale na listę podstawową i listę rezerwową. W terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia przez Prezesa Rady Ministrów listy zadań powiatowych oraz zadań gminnych przeznaczonych do dofinansowania w danym województwie, wojewoda doręcza jednostce samorządu terytorialnego przewidywany harmonogram przekazywania środków z Funduszu na zadania przeznaczone do dofinansowania. W związku z powyższym nie jest znany dokładny termin, w którym zostaną rozpatrzone wnioski o dofinansowanie w ramach wiosennego naboru.

Gmina Nowa Wieś Lęborska pismem nr RRG.041.7.3.2019 z dnia 3.06.2019 r. zwróciła się do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie rozpoczęcia realizacji projektu przed ogłoszeniem wyników naboru i podpisaniem umowy. Dnia 07.06.2019 r. do Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej wpłynęła odpowiedź na ww. pismo, w którym Wojewoda Pomorski informuje, że jest możliwość rozpoczęcia realizacji zadania przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.

W związku z powyższą informacją Wojewody Pomorskiego Gmina przygotowuje inwestycję do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zaplanowano, że przetarg nieograniczony zostanie ogłoszony nie później niż do 28 czerwca 2019r. Planowany termin zakończenia robót przypada na 1 kwartał 2020r.

Więcej rzetelnych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej, w pokoju nr 6.

Wójt Gminy
Nowa Wieś Lęborska
   /-/
Ryszard Wittke

Galeria:

Do pobrania:

Dane teleadresowe
Urząd Gminy
ul. Grunwaldzka 24
84-351 Nowa Wieś Lęborska
ugnwl@nwl.pl
Tel.: 59 861-24-28,
59 863-30-64
Fax : 59 861-21-64
Godziny urzędowania
poniedziałek 7:30 - 16:00
wtorek - czwartek 7:30 - 15.30
piątek 7:30 - 15:00
Rachunek bankowy
NUMERY KONT OBOWIĄZUJĄCE OD 1 STYCZNIA 2018 ROKU

Konto bankowe podstawowe:
68 1020 2791 0000 7502 0268 8646

Konto bankowe depozytowe:
51 1020 2791 0000 7702 0269 0212

Kod SWIFT banku prowadzącego konto: BPKOPLPW

Konto bankowe dot. gospodarowania odpadami komunalnymi:
87 1020 2791 0000 7702 0268 8885

Konto bankowe dot. funduszu remontowego wspólnot mieszkaniowych:
66 1020 2791 0000 7102 0269 0139
NIP / REGON
Urząd Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej:
NIP: 841-10-05-724
REGON: 000542617

Gmina Nowa Wieś Lęborska:
NIP: 841-16-09-623
REGON: 770979766

Dzisiaj

czwartek, 6 sierpnia 2020
godzina 18:05

imieniny:
Jakuba, Sławy, Wincentego

Telefony alarmowe

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] ZAMKNIJ