transmisja obrad rady gminy

wysoki kontrast
powiększ treść
pomniejsz treść

Aktualności

« powrót

Zawiadomienie o X Sesji Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska


Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 9 sierpnia 2019 roku o godzinie 13.00 w Urzędzie Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej przy ul. Grunwaldzkiej 24, w sali posiedzeń nr 117 odbędzie się X Sesja VIII kadencji Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska.

Porządek obrad:
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji rady gminy.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami Rady Gminy.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/27/18 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/26 /18 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Wieś Lęborska na lata 2019-2040.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Nowa Wieś Lęborska.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr 886/2 o powierzchni 0,01 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś Lęborska.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy dla nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Redkowice na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na części nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr 77/13, położonej w obrębie ewidencyjnym Redkowice.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zwolnienie z obowiązku zbycia nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Lubowidz w drodze przetargu.
12. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska.
13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Lubowidz, Gmina Nowa Wieś Lęborska.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej Sołectwa Darżewo.
15. Interpelacje i zapytania radnych.
16. Wolne wnioski i informacje.
14. Zakończenie obrad.

                 

Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy
   /-/
Katarzyna Frankowska-Kręcisz

Galeria:

Dane teleadresowe
Urząd Gminy
ul. Grunwaldzka 24
84-351 Nowa Wieś Lęborska
ugnwl@nwl.pl
Tel.: 59 861-24-28,
59 863-30-64
Fax : 59 861-21-64
Godziny urzędowania
poniedziałek 7:30 - 16:00
wtorek - czwartek 7:30 - 15.30
piątek 7:30 - 15:00
Rachunek bankowy
NUMERY KONT OBOWIĄZUJĄCE OD 1 STYCZNIA 2018 ROKU

Konto bankowe podstawowe:
68 1020 2791 0000 7502 0268 8646

Konto bankowe depozytowe:
51 1020 2791 0000 7702 0269 0212

Kod SWIFT banku prowadzącego konto: BPKOPLPW

Konto bankowe dot. gospodarowania odpadami komunalnymi:
87 1020 2791 0000 7702 0268 8885

Konto bankowe dot. funduszu remontowego wspólnot mieszkaniowych:
66 1020 2791 0000 7102 0269 0139
NIP / REGON
Urząd Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej:
NIP: 841-10-05-724
REGON: 000542617

Gmina Nowa Wieś Lęborska:
NIP: 841-16-09-623
REGON: 770979766

Dzisiaj

wtorek, 2 czerwca 2020
godzina 07:51

imieniny:
Erazma, Marianny, Marzeny

Telefony alarmowe

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] ZAMKNIJ