transmisja obrad rady gminy

wysoki kontrast
powiększ treść
pomniejsz treść

Aktualności

« powrót

Małe granty dla organizacji pozarządowych na działania pomocowe na rzecz wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkańców województwa pomorskiego


Województwo Pomorskie planuje zlecić organizacjom pozarządowym realizację zadania publicznego, polegającego na dofinansowaniu ponadlokalnych działań organizacji pozarządowych, które podejmują działania pomocowe na rzecz wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkańców województwa pomorskiego, osób które znalazły się w trudnych sytuacjach życiowych (zdrowotnych, ekonomicznych, socjalno-bytowych i.in.) spowodowanych epidemią COVID-19 oraz wspierają instytucje pomocowe w podejmowaniu ww. działań.

Ważne! W ofercie należy wskazać i uzasadnić ponadlokalne działania przeciwdziałające COVID-19!

Warunki realizacji zadania:
- W ramach dotacji dofinansowane będą wyłącznie wydatki bieżące bezpośrednio związane z realizacją zadań.
- Dotacja nie może być wykorzystana na zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji.
- Dotacje nie mogą być udzielone na:
koszty nie związane z projektem oraz koszty pokryte przez inne podmioty dofinansowujące (zakaz tzw. podwójnego finansowania),
finansowanie tych samych kosztów w innym konkursie organizowanym przez Województwo Pomorskie; zakup nieruchomości,
zakup środków trwałych,
finansowanie kosztów działalności gospodarczej oferentów prowadzących działalność pożytku publicznego,
działalność polityczną.

Realizacja zadania rozpoczyna się nie wcześniej, niż 14 maja 2020 roku i kończy się nie później, niż 15 grudnia 2020 roku.

Wysokość dotacji: Maksymalna kwota jednej dotacji wynosi 10 000 zł. (dziesięć tysięcy zł)

Kwota przeznaczona na zadanie: 220 000,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy złotych) z budżetu Województwa Pomorskiego.

Termin na składanie ofert:
Scan oferty należy przesłać w wersji elektronicznej (skan), wg wzoru w załączeniu, na adres: e.jedrzejewska@pomorskie.eu , w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 maja 2020 r. do godziny 15:45 (decyduje data wpływu do Urzędu).

Osoba wskazana do kontaktów:
Emilia Jędrzejewska, pracownik Biura ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, tel. 58 32 68 897
Agata Chrul, pracownik Biura ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, tel. 58 32 68 572.

Więcej informacji na https://rops.pomorskie.eu/-/dzialasz-w-orgnizacji-wystap-o-srodki-w-formie-malych-grantow-dla-ngo-w-zwiazku-z-covid-19-ogloszenie-

Galeria:

Dane teleadresowe
Urząd Gminy
ul. Grunwaldzka 24
84-351 Nowa Wieś Lęborska
ugnwl@nwl.pl
Tel.: 59 861-24-28,
59 863-30-64
Fax : 59 861-21-64
Godziny urzędowania
poniedziałek 7:30 - 16:00
wtorek - czwartek 7:30 - 15.30
piątek 7:30 - 15:00
Rachunek bankowy
NUMERY KONT OBOWIĄZUJĄCE OD 1 STYCZNIA 2018 ROKU

Konto bankowe podstawowe:
68 1020 2791 0000 7502 0268 8646

Konto bankowe depozytowe:
51 1020 2791 0000 7702 0269 0212

Kod SWIFT banku prowadzącego konto: BPKOPLPW

Konto bankowe dot. gospodarowania odpadami komunalnymi:
87 1020 2791 0000 7702 0268 8885

Konto bankowe dot. funduszu remontowego wspólnot mieszkaniowych:
66 1020 2791 0000 7102 0269 0139
NIP / REGON
Urząd Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej:
NIP: 841-10-05-724
REGON: 000542617

Gmina Nowa Wieś Lęborska:
NIP: 841-16-09-623
REGON: 770979766

Dzisiaj

czwartek, 16 lipca 2020
godzina 17:05

imieniny:
Eustachego, Mariki, Mirelli

Telefony alarmowe

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] ZAMKNIJ