transmisja obrad rady gminy

wysoki kontrast
powiększ treść
pomniejsz treść

Aktualności

« powrót

Zawiadomienie o XXIV Sesji VIII kadencji Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska


ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że dnia 24 listopada 2020 roku o godz. 12.00 w sali nr 117 Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej przy ul. Grunwaldzkiej 24, odbędzie się XXIV Sesja VIII kadencji Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska, bez udziału publiczności.

Porządek obrad:

  1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji rady gminy.
  3.Przyjęcie porządku obrad.
  4.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/167/19 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2020.
  5.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze gminy Nowa Wieś Lęborska oraz zwolnień od tego podatku na 2021 rok.
  6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XX/254/20 z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Samorządu Województwa Pomorskiego na realizację zadania polegającego na przebudowie odcinka drogi wojewódzkiej nr 214 w m. Nowa Wieś Lęborska.
  7.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Nowa Wieś Lęborska, gmina Nowa Wieś Lęborska.
  8.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek oznaczonych numerami: 385, 386, 387, 388, 389, 390, 393, 397/5, 406, 407 i części dz. 403 położonych w obrębie geodezyjnym Łebień, gmina Nowa Wieś Lęborska.
  9.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodniej części miejscowości Garczegorze, gmina Nowa Wieś Lęborska.
  10.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Nowa Wieś Lęborska prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Redkowice, stanowiącej działkę numer 170/14.
  11.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Nowa Wieś Lęborska z organizacjami pozarządowymi na rok 2021.
  12.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska na rok 2021.
  13.Interpelacje i zapytania radnych.
  14.Wolne wnioski i informacje.
  15.Zakończenie obrad.
  16.Zakończenie obrad.

                                                                                       

Przewodniczący Rady Gminy
/-/
Zdzisław Korda

Galeria:

Dane teleadresowe
Urząd Gminy
ul. Grunwaldzka 24
84-351 Nowa Wieś Lęborska
ugnwl@nwl.pl
Tel.: 59 861-24-28,
59 863-30-64
Fax : 59 861-21-64
Godziny urzędowania
poniedziałek 7:30 - 16:00
wtorek - czwartek 7:30 - 15.30
piątek 7:30 - 15:00
Rachunek bankowy
NUMERY KONT OBOWIĄZUJĄCE OD 1 STYCZNIA 2018 ROKU

Konto bankowe podstawowe:
68 1020 2791 0000 7502 0268 8646

Konto bankowe depozytowe:
51 1020 2791 0000 7702 0269 0212

Kod SWIFT banku prowadzącego konto: BPKOPLPW

Konto bankowe dot. gospodarowania odpadami komunalnymi:
87 1020 2791 0000 7702 0268 8885

Konto bankowe dot. funduszu remontowego wspólnot mieszkaniowych:
66 1020 2791 0000 7102 0269 0139
NIP / REGON
Urząd Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej:
NIP: 841-10-05-724
REGON: 000542617

Gmina Nowa Wieś Lęborska:
NIP: 841-16-09-623
REGON: 770979766

Dzisiaj

środa, 25 listopada 2020
godzina 05:52

imieniny:
Elżbiety, Katarzyny, Klemensa

Telefony alarmowe

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] ZAMKNIJ